Nerikes Kattklubb

Nerikes Kattklubb

240126 – News from FIFe

The FIFe board has decided to give an exemption for all winner shows during 2024, which also includes SW in Örebro. This means that all cats that already have been entered and payed for are welcome to our SW. We…

240126 – Nyheter från FIFe

FIFes styrelse har beslutat att införa en dispens för ALLA vinnarutställningar under 2024, vilket även inkluderar SW i Örebro Det betyder att alla katter som redan är anmälda och betalda till oss och inte ännu hunnit kvalificera sig kan beredas…