240126 – Nyheter från FIFe

FIFes styrelse har beslutat att införa en dispens för ALLA vinnarutställningar under 2024, vilket även inkluderar SW i Örebro Det betyder att alla katter som redan är anmälda och betalda till oss och inte ännu hunnit kvalificera sig kan beredas plats på vårt SW. Anmälningstiden är över och vi har redan fullt, så detta gäller alltså bara de katter som redan är anmälda och betalda. Vi har ingen möjlighet att i dagsläget ta emot fler katter.