Inbjudan/Invitation

Inbjudan i PDF-format

English invitation in PDF format

Allmän information

1 certifikatsutställning som pågår i 2 dagar.
Lördag: Grundbedömning och nominering.
Söndag: Best In Show- finaler.

Katter som erhåller Best in Show tilldelas titeln Scandinavian Winner 2024 (SW´24)

Anmälningstid

14:e december 2023 till 15:e januari 2024

Assistenter

Det är alltid viktigt att ha bra assistenter, speciellt på en vinnarutställning. Är du en av dem? Vill du vara med i vårt assistent-team.

Ansök via detta formulär


Våra assistent-ansvariga Jens Lindgren och Marie Johansson når du via e-post
steward@sws2024.se

General information

A 1 certificat show over two days
Saturday : Judging and nominations
Sunday : Best In Show panels

The Best in Show cats will be awarded the title Scandinavian Winner 2024 (SW´24)

Entry time

14th december 2023 through 15:th january 2024

Stewards

It is always important to have super stewards, especially at a Winner Show!
Are you one of them and want to join our steward team?

Fill in your application via this form.

Our chief stewards Jens Lindgren and Marie Johansson can be contacted via email
steward@sws2024.se