NYTT FRÅN 26 JANUARI – DISPENS FRÅN KVALIFICERINGSKRAV

FIFes styrelse har beslutat att införa en dispens för ALLA vinnarutställningar under 2024, vilket även inkluderar SW i Örebro Det betyder att alla katter som redan är anmälda och betalda till oss och inte ännu hunnit kvalificera sig kan beredas plats på vårt SW. Anmälningstiden är över och vi har redan fullt, så detta gäller alltså bara de katter som redan är anmälda och betalda. Vi har ingen möjlighet att ta emot fler katter.

The FIFe board has decided to give an exemption for all winner shows during 2024, which also includes SW in Örebro. This means that all cats that already have been entered and payed for are welcome to our SW. We have already closed the entries and we have about 900 cats, so the show is fully booked. We can’t except any more entries.

Katten är direktkvalificerad