Kvalificering/Qualification

Please see below for english

Direktkvalificering
Katter som ska tävla i utställningsklasserna 1-6, dvs katter med titel IC/IP eller en högre titel är direktkvalificerade, detta gäller även katter som ska tävla i kastratklass 10 eller 8 men har titeln IC eller högre som okastrerad.
Huskatter med titeln Distinguished Show Merit (DSM) är också direktkvalificerade.

Övrig kvalificering
För övriga katter gäller att de uppnår kraven nedan under kvalificeringsperioden som startar 13 månader innan utställningen, dvs från 24 januari 2023 och fram till helgen innan utställningen, dvs 18 februari 2024. Man kan chansa att anmäla innan katten klarat kvalificeringskravet, men man får inte tillbaka avgiften om katten missar kravet nedan.
Vilket krav som gäller avgörs av vilken klass katten ska tävla i på SW-utställningen. Nedan ser du krav för klasserna.

Katten ska tävla i klass 1-6 (vuxna/kastrater)

Direktkvalificerad
Katten ska tävla i klass 7-10 (vuxna/kastrater) då krävs:
3 x Excellent 1 i klass 11 – 12 eller
1 x Bäst i variant i klass 7 – 12 eller
1 x Nominerad till Best In Show (NOM) i klass 7 – 12

Katten ska tävla i klass 11 (junior 8-12 mån) då krävs:
1 x Bäst i variant (BIV) i klass 11 – 12 eller
1 x Nominerad till Best In Show (NOM) i klass 11 – 12 eller
3 x Excellent 1 (EX 1) i klass 11 – 12

Katten ska tävla i klass 12 (kattunge 4-8 mån) då krävs:
1 x Excellent 1 (EX 1)

Katten ska tävla i klass 14 (huskatt) då krävs:
1 x Nominerad till Best In Show (NOM) eller

Inneha DSM-titel

Kvalificering inom anmälningstid kontrolleras och konfirmeras av utställarens egen klubb eller förbund.
Kvalificering efter att anmälningstiden gått ut mailas kopia på bedömningssedel/resultat till show@sws2024.se

Qualification

Directly qualified
Cats competing in classes 1 – 6 (cats that has obtained the title IC/IP or higher) are qualified. This is also valid for cats competing as neatures in class 10 or 8 but have obtained the title IC or higher as fertile.
Housecats with the title Distinguished Show Merit (DSM) are also qualified.

Other qualifications
Other cats has to qualify during the 13 months prior to the show (i.e 24th of january 2023 through 18th of february 2024.
You may enter your unqualified cat, but if it fails to qualify, you are not eligible for a refund of the entry fee.
The qualification demand is determined by the class are to compete in, see below.


Cat competing in class 1-6 (adult / neutered)

Already qualified
Cat competing in class 7-10 (adult / neutered) need:
3 x Excellent 1 in class 11 – 12 or
1 x Best in Variety in class 7 – 12 or
1 x Nomination to Best In Show (NOM) i klass 7 – 12

Cat competing in class 11 (junior 8-12 month) need:
1 x Best in Variety (BIV) in class 11 – 12 or
1 x Nomination to Best In Show (NOM) in class 11 – 12 or
3 x Excellent 1 (EX 1) in class 11 – 12

Cat competing in class 12 (kitten 4-8 month) need:
1 x Excellent 1 (EX 1)

Cat competing in class 14 (housecat) need:
1 x Nomination to Best In Show (NOM) or

Hold the DSM-title

Qualification within the entry period will be verified by the exhibitioners own club or Fife member.
Proof of qualification after the end of the entry period have to be emailed to show@sws2024.se