Hotell/Hotels

Vi har förhandlat priser med nedanstående hotell / We have negotiated prices for the hotels below.

Fler hotell kan tillkomma / more hotels may be added

Scandic

Scandic Grand Örebro (0 km)
Scandic Örebro Väst (2.5 km) (fri parkering)
Scandic Örebro Central
(1.5 km)
Singel/Single 1290 SEK
Dubbel/Double 1490 SEK
Bokningskod/Booking code : BKAT230224

Priser inkluderar frukost och djurtillägg/Prices includes breakfast and the pet fee

Bokning/booking
Online : scandichotels.se
Telefon/Phone : +46(0)8-517 517 00
Kreditkortsinformation skall uppges vid boknings-tillfället / Credit card information must be provided when booking.
Bokningsbara fram till och med 25:e november för garanterat pris enligt ovan / Book before november 25th for guaranteed prices as stated above

Best Western

Best Western Eurostop Örebro (3.7 km)
Singel/Single 995 SEK
Dubbel/Double 1195 SEK
Bokningskod/Booking code : Kattmässa2024

Priser inkluderar frukost och djurtillägg/Prices includes breakfast and the pet fee.
Fri parkering / Free parking

Bokning/booking
Online : eurostoporebro.se
Telefon/Phone : +46(0)19-777 12 10

Clarion

Clarion Hotel Örebro (0.9 km)
Erbjuder 10% rabatt på ordinarie pris / Offers 10% discount on regular prices
Bokningskod/Booking code : sws2024
Frukost ingår/Breakfast included

OBS! Djurtillägg tillkommer, 300 SEK för en katt/400 SEK för två eller flera katter, per vistelse
Note! Pet fee in addition; 300 SEK for one cat/ 400 SEK for two or more cats, per stay

Bokning/booking
E-post/Email : cl.orebro@choice.se
Telefon/Phone : +46(0)19-670 67 00